tirsdag 2. april 2013

Vitamin K2 og Osteokalsin

Tidligere skrev jeg om Vitamin K2 og Matrix Gla proteinet.
For å ta dette litt videre vil jeg også kort si noe om et protein som kalles Osteokalsin.

Osteokalsin er et protein som blant annet har til funksjon å binde kalsium til ben.
Vitamin K2 har her en viktig funksjon i den forstand at det aktiverer osteokalsin protein.
Hvis man har et kosthold med for lite Vitamin K2 vil det føre til en høyere andel inaktivt osteokalsin.
Dette medfører at kalsium ikke blir bundet til ben og skjelett. Videre følger av dette er at kalsium samler seg opp i blodårer og forårsaker åreforkalkning. Forklart på en enkel måte.

I forhold til beinhelse er det essensielt med et tilstrekkelig inntak av vitamin K2. Dette på grunn av at Vitamin K2 har en viktig funksjon i forhold til å aktivere proteinet som faktisk binder kalsiumet til beinene.

Da har vi en kort innføring i viktigheten av vitamin K2 i forhold til både hjerte og beinhelse.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar