torsdag 21. mars 2013

Vitamin K2 forskning


Forskning på Vitamin K2.


Det er gjort mye forskning på Vitamin K2 i løpet av de siste tiårene.
I 2012 ble en av de viktigste og største studiene på Vitamin K2 sluttført.
Studien ble gjort av NattoPharma, som er selskapet bak produktet MenaQ7.
MenaQ7 er den Vitamin K2 som er gjort mest studier på.
Studien som fortsatt ikke er publisert i sin helhet viste meget gode resultat på både hjertehelse samt beinhelse.
I studien ble 244 kvinner i overgangsalderen fulgt over en periode på 3 år
I denne perioden fikk kvinnene tilført 180 mcg med Vitamin K2 (MenaQ7) eller placebo.
Det ble i studien målt beintetthet og beinstyrke. I tillegg ble hjerte kar system undersøkt ved blant annet ultralyd, samt målinger for å undersøke elastisitet elastisitet i blodårene. Trange og stive blodårer er for mange årsaken til mange helseproblemer, og kan i verste fall få dødelig utfall.  

Studien viste en signifikant forskjell på gruppen som inntok MenaQ7 i forhold til placebogruppen.
Gruppen som inntok MenaQ7 viste en klar forskjell i at elastisiteten i blodårene ble bedre, i motsetning til placebogruppen som heller fortsatte den naturlige utviklingen og fikk stivere blodårer.

De kliniske dataene viste også at gruppen som fikk MenaQ7 fikk både sterkere bein, samt beintetthet. Spesielt på de sårbare områdene som lårhals og ryggvirvler ble dette målt.
Det som også er interessant å merke seg, spesielt innenfor beinhelse, er at det tok 2 år før de positive resultatene rundt beinhelse viste seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar