torsdag 21. mars 2013

Vitamin K2 forskning


Forskning på Vitamin K2.


Det er gjort mye forskning på Vitamin K2 i løpet av de siste tiårene.
I 2012 ble en av de viktigste og største studiene på Vitamin K2 sluttført.
Studien ble gjort av NattoPharma, som er selskapet bak produktet MenaQ7.
MenaQ7 er den Vitamin K2 som er gjort mest studier på.
Studien som fortsatt ikke er publisert i sin helhet viste meget gode resultat på både hjertehelse samt beinhelse.
I studien ble 244 kvinner i overgangsalderen fulgt over en periode på 3 år
I denne perioden fikk kvinnene tilført 180 mcg med Vitamin K2 (MenaQ7) eller placebo.
Det ble i studien målt beintetthet og beinstyrke. I tillegg ble hjerte kar system undersøkt ved blant annet ultralyd, samt målinger for å undersøke elastisitet elastisitet i blodårene. Trange og stive blodårer er for mange årsaken til mange helseproblemer, og kan i verste fall få dødelig utfall.  

Studien viste en signifikant forskjell på gruppen som inntok MenaQ7 i forhold til placebogruppen.
Gruppen som inntok MenaQ7 viste en klar forskjell i at elastisiteten i blodårene ble bedre, i motsetning til placebogruppen som heller fortsatte den naturlige utviklingen og fikk stivere blodårer.

De kliniske dataene viste også at gruppen som fikk MenaQ7 fikk både sterkere bein, samt beintetthet. Spesielt på de sårbare områdene som lårhals og ryggvirvler ble dette målt.
Det som også er interessant å merke seg, spesielt innenfor beinhelse, er at det tok 2 år før de positive resultatene rundt beinhelse viste seg.

tirsdag 19. mars 2013

Vitamin K2

MenaQ7 logo
Det er gjort mye forskning på Vitamin K2 de siste årene.
Denne forskningen viser svært gode resultat på mange områder.
Spesielt på områdene beinbygging og hjertehelse er effekten av Vitamin K2 godt dokumentert.

For å skjønne hvorfor Vitamin K2 er viktig for hjerte og bein, må man skjønne hvordan Vitamin K2 fungerer. Dette er en relativt komplisert prosess, men jeg skal forklare det enkelt.

I kroppen har vi et protein som kalles Matrix GLA protein (MGLA). Dette proteinet er et kalsiumbindende protein. MGLA har vi både i aktiv og uaktivert form. Forskning viser at jo større andel uaktivert Matrix GLA protein, jo større risiko har du for hjerteproblemer. Da først og fremst åreforkalkning, som igjen fører til hjerteinfarkt.
Vitamin K2 er det eneste vitaminet som kan aktivere dette viktige MGLA proteinet. Forskning viser at andel Aktivt MGLA øker ved økt vitamin K2 opptak. Forskning viser også at personer med lavt Vitamin K2 inntak har større andel med uaktivert MGLA.

Det som skjer når man inntar Vitamin K2 er at man får aktivtert MGLA proteinet, som igjen binder kalsium som er deponert rundt om i kroppen, og frakter det til dets rettmessige plass, som er skjelettet.

I forhold til hjertehelse er dette svært viktig på grunn av at man får transportert kalsium ut av blodårene. Dette medfører renere og sunnere blodårer.
I forhold til beinhelse er dette svært viktig på grunn av at Vitamin K2 er med på å frakte dette kalsiumet til skjelettet, som igjen gir bedre beinhelse.

Mange vitaminer og kosttilskudd hevder at de har positive effekter på eksempelvis beinbygging og hjerte, slik som Vitamin K2. Dette stemmer selvfølgelig, med særdeles stor variasjon med tanke på effekt.
Jeg vil komme tilbake med litt mer målbare data i forhold til nettopp Vitamin K2.
mandag 18. mars 2013

Activator X


 


En av grunnene til at jeg startet denne bloggen er at jeg vil dele kunnskap.
Helst kunnskap som ikke er allmennviten enda.

Først vil jeg ta for meg et vitamin som er ukjent for de fleste, men likevel et utrolig viktig vitamin. Det er mye å si om dette vitaminet, og jeg vil derfor poste flere innlegg om det.

For ca 5 år siden startet jeg å ta et kosttilskudd for benbygning.
Produktet var kalsium. + noen flere ingredienser.
Det var når jeg begynte å se nærmere på disse ingrediensene at jeg kom på sporet av Activator X. Et vitamin som de færreste har kjennskap til, men som likevel er noe vi kan kalle et supervitamin.

I 1945 Oppdaget Weston Price gjennom forskningen sin et ubestemmelig vitamin som hadde positiv effekt på mange områder.
De viktigste områdene hvor Activator  X hadde positiv effekt var; Det kardiovaskulære systemet, beinbygningen, samt hjernen.

Det skulle ta flere tiår før forskere greide å identifisere dette vitaminet. Dette vitaminet ble  i nyere tid kjent som Vitamin K2.  

søndag 17. mars 2013

Bloggen min

Dette er en blogg som i stor grad vil ta for seg helse, trening, kosthold og shopping.
Har en stor interesse for alt som kan bidra til en sunn og god helse.
Kunnskap innen helse kan være veien til et lengre liv.
Jeg håper jeg kan bidra med å øke kunnskapen, samt kanskje at noen får økt livskvalitet.

Håper bloggen min  faller i smak.
Jeg har forresten presentert bloggen min på Bloggurat.