søndag 16. juli 2017

Gratis livsstilsmagasin.

Hvis du ønsker mer inspirasjon om hvordan du kan ivareta og forbedre din helse og livskvalitet, kan du nå lese et gratis magasin her.

Magasinet er i digital utgave.

Les her

tirsdag 4. juli 2017

Reduser risikoen for Alzheimer med Omega 3

Omega 3 og demens.

I løpet av de neste tiårene forventes det at tilfeller med Alzheimer's sykdom kommer til å vokse med tre ganger det antallet syke vi har nå. Det finnes per dags dato ingen kur mot Alzheimer. I det siste har Omega 3 fettsyrer fått en større oppmerksomhet i forhold til nettop denne sykdommen. Dette skyldes at Omega 3 fettsyrer har vist seg å inneha anti-amyolid, anti-tau og anti betennelses virkninger i hjernen til dyr. I en ny artikkel publisert i "the Journal of Alzheimer's Disease", fant forskere at hos pasienter som inneha høye omega 3 verdier, var blodgjennomstrømningen i spesifikke deler av hjernen økt.

I studien ble Omega 3 indexen til 166 pasienter brukt. Resultatet viste at det var en positiv forbindelse mellom Omega 3 EPA + DHA status,  blodgjennomstrømning i hjernen og kognisjon.

Studien er spesielt viktig fordi den også viser en sammenheng mellom lave Omega 3 fettsyre nivå og redusert blodgjennomstrømning i i hjernen i regioner som er viktig for læring, minne, depresjon og demens.


Denne studien viser at du ved hjelp av enkle grep kan forebygge kognitive sykdommer i fremtiden. Det enkle grepet er å begynne med kosttilskudd i form av Omega 3.

http://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad170281

Se også:
Hvilken Omega 3 er best.
Omega 3 og ADHD.
Balanse mellom fettsyrene Omega 3 og Omega 6