mandag 6. mai 2013

Er maisen du spiser helseskadelig?


Ville du kjøpt mais om du visste at den kan være kreftfremkallende, direkte helseskadelig, og at den nesten ikke inneholder næring? En ny rapport viser alarmerende funn.

Kanskje du vil bruke mer tid når du ser etter mais i butikkhyllene etter at du har lest dette. Genmodifisert mais kan være lurt å unngå.


Det meste av maisen i butikkene er mais av typen NK603 som er genmodifisert.
En fransk studie som ble publisert høsten 2012 satte NK603 i sammenheng med kreft hos rotter, etter vitenskapelige studier. På bakgrunn av dette ble godkjenningen av denne typen mais tatt opp til vurdering hos Vitenskapskomiteen for mattrygghet. På grunn av at den franske studien ikke tilfredsstilte godkjente vitenskapelige standarder, er fortsatt genmodifisert mais anbefalt som mat og fôr.

En ny uavhengig rapport (finansiert av jordbrukere som ikke bruker genmodifisert mais) viser alarmerende funn over gift og næringsinnhold i genmodifisert mais.
Her er eksempler på forskjeller mellom vanlig genmodifisert mais og vanlig mais.
Ppm=parts pr million.
Genmodifisert mais inneholder 14 ppm kalsium mens vanlig mais inneholder 6130 ppm. 437 X mer.
Genmodifisert mais inneholder 2 ppm magnesium mens vanlig mais inneholder 113 ppm. 56 X mer.
Genmodifisert mais inneholder 2 ppm manganese mens vanlig mais inneholder 14 ppm. 437 X mer.

Så til det som er alarmerende fra rapporten.
Genmodifisert korn inneholder mye glyfosat.
Glyfosat er verdens mest solgte sprøytemiddel, eller gift.
Rapporten viser at genmodifisert mais inneholder 13 ppm. Det er gjort forsøk som viser at dyr har fått organskade ved .0001 ppm i vann. Genmodifisert mais har 130 000 ganger høyere nivå av glyfosat sammenlignet med innholdet i drikkevannet som gav skader på dyr.

Glyfosat har for øvrig vært knyttet til mer enn 20 negative helseeffekter, inkludert fødselsskader, ufruktbarhet og kreft.

Årsaken til at det er så høye glyfosatverdier i flere genmodifiserte matvarer er at det blir brukt glyfosat (roundup/sprøytemidler) for å tvinge frem modning i grønsakene/plantene.

Med dette i bakhodet kan det være smart å se etter mais og for øvrig andre produkter som ikke er genmodifisert neste gang du handler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar