tirsdag 4. juli 2017

Reduser risikoen for Alzheimer med Omega 3

Omega 3 og demens.

I løpet av de neste tiårene forventes det at tilfeller med Alzheimer's sykdom kommer til å vokse med tre ganger det antallet syke vi har nå. Det finnes per dags dato ingen kur mot Alzheimer. I det siste har Omega 3 fettsyrer fått en større oppmerksomhet i forhold til nettop denne sykdommen. Dette skyldes at Omega 3 fettsyrer har vist seg å inneha anti-amyolid, anti-tau og anti betennelses virkninger i hjernen til dyr. I en ny artikkel publisert i "the Journal of Alzheimer's Disease", fant forskere at hos pasienter som inneha høye omega 3 verdier, var blodgjennomstrømningen i spesifikke deler av hjernen økt.

I studien ble Omega 3 indexen til 166 pasienter brukt. Resultatet viste at det var en positiv forbindelse mellom Omega 3 EPA + DHA status,  blodgjennomstrømning i hjernen og kognisjon.

Studien er spesielt viktig fordi den også viser en sammenheng mellom lave Omega 3 fettsyre nivå og redusert blodgjennomstrømning i i hjernen i regioner som er viktig for læring, minne, depresjon og demens.


Denne studien viser at du ved hjelp av enkle grep kan forebygge kognitive sykdommer i fremtiden. Det enkle grepet er å begynne med kosttilskudd i form av Omega 3.

http://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad170281

Se også:
Hvilken Omega 3 er best.
Omega 3 og ADHD.
Balanse mellom fettsyrene Omega 3 og Omega 6